Nye løyvehavere

Vi leverer alt fra enkle til komplette løsninger innenfor Taxi

Har du Løyve

Som de fleste nå har fått med seg kom det endringer i fjor i yrkestransportloven, som påvirker vår hverdag drosjeverden. Ikke alle er naturligvis like glad for dette, men vi må tilpasse oss det nye lovverket. I den forbindelse kan Ferder Taxi as tilby gode løsninger til eksisterende løyvehaver og dere som går med tanke å etablere seg. Vi kan stille med leveranser av taksameter, oppgjør og rapporteringer til det offentlige, fra de enkleste løsninger til mer komplekse individuelle tilpasninger. Ta kontakt med oss på post@ferderbooking.no for nærmere informasjon om ulike tilbud enten du er selvstendig eller en sentral.