Priser

Priser for 1-4 personer jmfr. Maksimalprisforskriften. For VIP vogner, minibuss og andre biltyper ta kontakt.

Tidspunkt    Startpris   Fremmøte   Kr pr km    1 Kr pr min.    Minstepris     Jamførpris*1      Fjerntakst KM*2

Dag            50,00    85,00         10,60       7,37             112,00                231,00          18,60

Man - Fre 06 - 18

Kveld          61,00      103,00       12,85       8,92            136,00               280,00         22,50

Man - Fre 18 - 24

Lørdag        65,00     111,00         13,80       9,58            146,00               300,00         24,20

Lørdag 06 -15

Helg/Natt    68,00     115,00        14,30        9,95            151,00                312,00         25,10

Man-Fre 24-06 Lør-Søn

Høytid         73,00      123,00       15,40        10,68          162,00                335,00       27,00

Helligdager  73,00       123,00       15,40        10,68           162,00                335,00       27,00

*1 Jamførpris er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.

Øvrig takstinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren.

For klage/reklamasjon ta kontakt med Ferder Taxi as.

*2 Fjerntakt etter 10 km

Høytid og helligdager er påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden kl. 12 til kl. 06 påfølgende dag, og nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 17. mai og 1. og 2. juledag fra kl. 06 til kl. 06 påfølgende dag.